Uthyrningspolicy

Denna uthyrningspolicy gäller för uthyrning av lägenheter hos Borgstenen AB.

Bostadssökande ska ha lika rätt att söka en bostad och denna policy syftar till att etablera gemensamma ramar för alla sökande och säkerställa grunden för en tydlig process med nöjda hyresgäster.

För alla lediga lägenheter som utannonseras skapas en sökandeprofil som baseras på ålder, inkomst samt hushållssammansättning, med beaktande av affärsmässiga principer och goda kundrelationer.

Grundförutsättningar för att hyra en bostadslägenhet av oss är att du uppfyller nedanstående kriterier:

  • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder (Borgstenen AB gör en kreditupplysning för alla sökande)
  • Du ska ha tillräcklig inkomst för att klara av att betala hyran (som tumregel innebär det en bruttoårsinkomst som motsvarar minst tre gånger årshyran). Med inkomster avses exempelvis lön, a-kassa, sjukersättning, studielån. Inkomsten skall kunna styrkas
  • Du ska vara minst 18 år gammal
  • Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare boende
  • Lägenheten ska hyrs som huvudsaklig bostad (hyresgästen ska folkbokföra sig i lägenheten) och får inte bebos av fler personer än vad som är rekommenderat enligt gängse normer för bostäder

Efter ansökan/intresseanmälan fastställer Borgstenen AB om sökande uppfyller kriterierna för den aktuella lägenheten och erbjuder möjlighet att komma på lägenhetsvisning. Efter visning erbjuds möjlighet till kontraktsskrivning i turordning. Det betyder att inbjudan till visning inte är en garanti för att få hyra lägenheten.

Efter erbjudande om kontraktsskrivning har sökande tre dagar på sig att återkomma med svar. Därefter går vi vidare i turordningen. Om du får erbjudande om att hyra en lägenhet och tackar ja kommer vi skriva kontrakt inom de närmsta dagarna på vårt kontor eller annan plats som anges av Borgstenen AB.