Rutiner vid utflytt

Uppsägning

Om du vill säga upp din lägenhet måste du göra det skriftligen. Du måste säga upp ditt hyresavtal senast tre kalendermånader innan datumet du vill flytta ut.

Tänk på att uppsägningen måste komma in till oss före månadsskiftet om du ska få räkna nästa månad som uppsägningsmånad. Om du till exempel vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

Under uppsägningstiden är du skyldig att hjälpa till att visa din lägenhet för bostadssökande och hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning.

Du säger upp lägenheten genom att skriva under ditt hyreskontrakt i rutan för ”Överenskommelse om avflyttning” och därefter skicka till oss.

Besiktning

Under uppsägningstiden är du skyldig att hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning. Det är bra om du kan vara med under besiktningen. Efter besiktningen får du ett protokoll där det framgår i vilket skick lägenheten är och om du eventuellt måste åtgärda eller betala för slitage som övergår det normala.

Flyttstädning

Innan du flyttar är du skyldig att göra en flyttstädning, vilket är en omfattande städning av lägenheten. Om du inte städar tillräckligt kommer vi att debitera dig för att göra en ordentlig städning. Läs mer i broschyren nedanför.

Utflyttning

Du måste lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om denna dag infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter. 

Adressändring

För att din post ska skickas till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se och gör din anmälan om flytt direkt eller ring 0771-97 98 99.

Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t ex Skatteverket, CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera.