Rutiner vid inflytt

Tillträde

Du får tillträde till din lägenhet klockan 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar gälla. Om den dagen är en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta in första vardagen därefter klockan 12.00.

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se och gör din anmälan om flytt direkt eller ring 0771-97 98 99.

Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. Skatteverket, CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera.

Nycklar

När du flyttar in får du ett antal originalnycklar till lägenhet, port, tvättstuga och andra allmänna utrymmen. Du kvitterar mottagandet av nycklarna på en nyckelkvittens.

Kontrollera att du fått rätt antal nycklar och att antalet stämmer med nyckelkvittensen. Du är ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Om du låser dig ute och behöver anlita hyresvärden eller låssmed för att komma in får du själv bekosta detta.

El

Du måste själv teckna ett elabonnemang för din hushållsel. Ta kontakt med din elleverantör. När du gör en anmälan om inflyttning ska du alltid uppge lägenhetsnummer. Tänk också på att avsluta ditt gamla elabonnemang.

Telefon och internet

Om du har fast telefon och/eller internetabonnemang måste du anmäla flyttning av dessa abonnemang innan du flyttar. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör.

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos oss är du skyldig att ha en giltig hemförsäkring för din lägenhet. Kontakta ditt försäkringsbolag i god tid för att säkerställa att du har försäkring från och med dagen du flyttar in samt under hela hyrestiden.