Information för hyresgäster

Här finns nyttig information för dig som är hyresgäst i någon av våra fastigheter. Klicka på respektive område för mer information om vad som gäller för dig som hyresgäst hos oss. 

För att undvika risken för nedfallande föremål får ingenting hänga ut från balkongen, varken blomlådor (häng dem in mot balkongen istället) eller t ex parabolantenner (de kan placeras på balkongen, men får inte fästas i fasad, fönster eller dörrar).

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Använd istället gärna de uteplatser som finns.

Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsförråd om sådant finns eller i lägenheten. Man får inte förvara barnvagnar i trapphuset eftersom de kan utgöra ett hinder vid brand. Om du är osäker på var du kan förvara din barnvagn, kontakta oss så hjälper vi till.

Brandvarnare räddar många liv varje år. Därför har vi monterat brandvarnare i samtliga lägenheter. Som hyresgäst är du ansvarig för att regelbundet kontrollera att den fungerar samt byta batterier om så krävs.

I händelse av brand är trapphuset den främsta utrymningsvägen och även vägen för räddningstjänsten att komma in. Därför får inget brännbart material förvaras i trapphusen eller källar- och vindsgångar. Föremål som kan hindra vid en utrymning får inte heller förvaras där, t ex cyklar eller barnvagnar.

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller på gården utanför ditt hus. Det är inte tillåtet att förvara cyklar i trapphuset eftersom de kan utgöra ett hinder vid brand. Om du är osäker på var du kan förvara din cykel, kontakta oss så hjälper vi till.

För att vi ska kunna hålla din fastighet i gott skick är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler fel och brister i lägenheten eller de gemensamma utrymmena.

Felanmälan kan du göra på telefon eller direkt på hemsidan.

För akuta ärenden finns kontaktuppgifter i din trappuppgång.

Som boende hos oss måste du ha en giltig hemförsäkring, dels för att ge ett bra grundskydd för dig själv och din egendom, dels för att du kan bli ansvarig för att ersätta skador på fastigheten som orsakas av dig.

Vi skickar som regel hyresavier till dig var tredje månad. Du får då avier för de tre kommande månaderna. Tänk på att du måste betala med avsedd avi för respektive månad. Hyran betalas alltid i förskott.

I en del lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Du måste få godkännande av oss innan du påbörjar ett sådant installationsarbete och det måste göras av auktoriserade hantverkare på ett fackmannamässigt sätt.

Vi uppdaterar namnskylt i trapphus och på din lägenhetsdörr i samband med inflyttning. Kontakta oss om du byter namn.

Vid inflyttning får du nycklar till lägenheten och gemensamma utrymmen. Kontakta oss om någon nyckel kommit bort eller om du behöver fler nycklar. Du får själv stå för kostnaden för nya nycklar.

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra måste du omgående anmäla det till oss. Vi har avtal med Anticimex för att hantera ohyra och skadedjur snabbt och effektivt för att minimera påverkan på dig som hyresgäst.

Tänk på att inte mata fåglar eller andra djur från balkongen eller i anslutning till fastigheten eftersom det kan dra till sig skadedjur.

I anslutning till alla våra fastigheter finns parkeringsplatser att hyra, i vissa fall utrustade med eluttag för motorvärmare. Vissa fastigheter har även garage.

Du får endast parkera fordon (bil, mc, moped etc) på anvisade parkeringsplatser. Om du har ett avregistrerat fordon får du inte parkera eller placera det på någon av parkerings- eller garageplatserna.

Persienner ingår inte i våra lägenheter. Om du vill får du själv bekosta montering av persienner, så länge det blir fackmannamässigt gjort.

Ibland händer det att tidigare hyresgäster lämnar kvar persienner. Om du väljer att använda dem och de går sönder kontaktar du själv en persiennfirma och står för reparationskostnaden.

De personuppgifter vi hämtar in om dig hanterar vi i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi sparar endast de uppgifter vi behöver för att kunna administrera hyresförhållandet och tillgodose dina önskemål som hyresgäst.

Vi renoverar våra lägenheter med jämna mellanrum. Du har rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet om du önskar, så länge det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är alltför ovanliga eftersom du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar.

Om du planerar att göra större ingrepp i lägenheten måste du först kontakta oss för att få ett godkännande.

Från dagen du flyttar in fram till att ditt hyreskontrakt upphör och du flyttar ut har du ansvar för att vårda din lägenhet. Vid utflyttning besiktigar vi din lägenhet och om det förekommit onormalt slitage kommer du som hyresgäst att få åtgärda detta eller betala kostnaden för att vi gör det.

Tips för att vårda din lägenhet:

  • Använd endast rengöringsmedel som är skonsamma för dig och miljön
  • Var varsam med dina golv och dammsug i första hand. Torka golven endast med lätt fuktad trasa och använd inga stora mängder vatten
  • Tapeter med yta av plast kan du torka av med lätt fuktad trasa. Andra typer av tapeter bör du bara dammtorka
  • Rengör regelbundet kökets fläkt, filter och ventiler eftersom ingrott fett ökar risken för brand
  • Rengör ventilationsgaller i övriga rum med jämna mellanrum
  • Torka bort fettfläckar från spisen och ugnen så att dessa inte bränner fast
  • Rengör avloppen då och då för att minska risken för stopp
  • Spola inte ner saker som kan orsaka stopp i avloppen
  • Kemikalier och oljor lämnar du på närmaste återvinningsstation. De får inte spolas ner i toaletten eller hällas i slasken

Hushållssopor slängs i avsedda behållare i anslutning till din fastighet. Se till att slänga dina sopor i väl förslutna påsar och placera inte något avfall utanför de avsedda sopkärlen.

Återvinning av papper, kartong, glas, plast och metall sker på kommunens återvinningsstationer.

Annat avfall, t ex möbler, elavfall, batterier och kemikalier lämnas på ortens återvinningscentral.

Om en granne stör dig är det bra om du själv tar en första kontakt, det kan vara så att din granne inte är medveten om att han eller hon stör. Om problemen kvarstår kan du kontakta oss. Vid allvarliga störningar under kvällar, nätter eller helger kan du kontakta störningsjour eller polis. Telefonnummer till störningsjouren hittar du i din trappuppgång.

Som hyresgäst är det viktigt att du visar hänsyn och tänker på dina grannar för att skapa en trivsam bostadsmiljö.

Undvik aktiviteter som kan störa genom t ex höga ljud. Visa extra hänsyn efter kl 22.00 och före kl 08.00. Förvarna dina grannar om du planerar att ha en fest eller annan aktivitet som kan störa. 

Rökning är inte tillåtet i fastigheterna, vare sig i allmänna utrymmen eller i lägenheterna. Om du röker på gården eller din balkong, se till att det inte stör de andra hyresgästerna och ta hand om dina fimpar.

Mata inte djur, t ex fåglar, från din balkong eller i anslutning till huset eftersom det kan skräpa ner och locka till sig skadedjur.

Ta också del av övrig information på denna sida och förvara t ex inte föremål i allmänna utrymmen, släng dina sopor på rätt sätt och håll ordning i tvättstugan. Som hyresgäst är du ansvarig för att familjemedlemmar och gäster också sköter sig.

I samtliga våra fastigheter finns fiber indraget via Telia eller Telenor, som erbjuder TV, bredband och IP-telefoni. Kontakta respektive bolag om du vill använda någon av dessa tjänster.

Alla våra fastigheter har tvättstugor för de boende. Bokning sker på plats. Se till att göra rent efter dig så att tvättstugan är i minst lika bra skick som när du kom, t ex genom att rensa filter, torka av maskinerna och göra rent på golvet om det behövs. Om det finns en fläkt i tvättstugan ska denna vara påslagen när du tvättar.

För att ventilationen ska fungera måste till- och frånluftsventiler vara öppna. När du vädrar, öppna fönster eller balkongdörr ordentligt men låt endast stå öppet en kort tid. För att få bästa möjliga uppvärmning, se till att ha fria ytor framför elementen.

I vissa lägenheter finns så kallade kryddhyllefläktar monterade ovanför spisen. De betjänar både ventilationen i köket och badrummet och ska vara påslagna för att fukten i badrummet ska vädras ut när man t ex duschar.